Πως να γίνεις μέλος του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας – ΕΣΣΗΘ

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο ΕΣΣΗΘ έχει αναπτύξει μια ισχυρή παρουσία για την προβολή της συμπαραγωγής στα εθνικά θεσμικά όργανα, και την επικοινωνία με την ευρωπαϊκή επιτροπή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Cogen Europe. Είμαστε ένας επιστημονικός Σύνδεσμος που με βάση το καταστατικό του, βασίζεται στα μέλη του, είτε ιδιώτες ή και εταιρείες, όπου όλοι μοιράζονται το ίδιο κοινό όραμα για μια ισχυρή συνδυασμένη παραγωγή στην Ελλάδα.

Η αποστολή του ΕΣΣΗΘ είναι η δημιουργία ευκαιριών, σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προώθηση της ΣΗΘ και της Τριπαραγωγής, τόσο στον κτηριακό όσο και στον βιομηχανικό τομέα, με την παροχή υποστηρικτικών πολιτικών προς την Πολιτεία, την ανάπτυξη έρευνας και ανάπτυξης στα πλαίσια της καινοτομίας, τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης κα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας/Ψύξης και την ένταξή στον ΕΣΣΗΘ μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας:

α) στον αριθμό τηλεφώνου: +30.210.82.19.118
β) στο mail: hacchp@gmail.com

και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχετε ή να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε μέλος.